Formulieren 

Beknopte uitleg waarom de schenkingen gevraagd worden en waar deze voor gebruikt worden.


Met de schenkingsverklaring geeft u aan hoeveel u wilt gaan schenken. Voor de VVL is het belangrijk dat u deze invult (en bijvoorbeeld niet zomaar geld overmaakt op de bankrekening van de VVL), omdat wij zo kunnen inschatten hoeveel geld wij (per jaar) ontvangen en dus hoeveel geld wij op onze beurt weer kunnen schenken aan de scholen.


Het model Schenkingsovereenkomst zoals opgesteld door de Belastingdienst. Dit formulier heeft u nodig als u voornemens bent om minimaal 5 jaar achtereenvolgens eenzelfde bedrag te schenken. Dit formulier is het model dat ook op de site van de belastingdienst te vinden is. Wanneer u de gift volledig af wilt kunnen trekken van de inkomstenbelasting die u moet betalen, is het van belang dat u dit formulier invult en ondertekent. Het formulier is in tweevoud, alles wat u met uw computer op het eerste exemplaar invult, zal automatisch ook op het tweede exemplaar (moeten) verschijnen (mocht dat onverhoopt niet gebeuren, vul dan uiteraard ook het tweede formulier in). Print het vervolgens uit, onderteken beide exemplaren en geef het af aan of stuur het op naar het bestuur van de VVL. U ontvangt dan zo snel mogelijk één exemplaar retour dat ook door het bestuur van de VVL is ondertekend. Bewaar dat vervolgens goed, u heeft het wellicht nodig bij de belastingaangifte.